Wil je met ons in contact komen?
  Terug naar overzicht

  Inspraakavond 23 mei

  24-05-2019

  Bij Bruins was op 23 mei de inspraakavond voor alle inwoners van Saasveld. Het doel van deze bijeenkomst was om de inwoners van Saasveld bij te praten over het initiatief Soasel op volle kracht, maar nog belangrijker, dat we met elkaar in gesprek zouden gaan over de toekomst van Saasveld. Met als belangrijkste vraag: hoe houden wij Saasveld leefbaar en wat is hiervoor nodig?

  Scroll verder

  Grote opkomst

  Er was een grote opkomst van jong en oud en iedereen was nieuwsgierig wat deze avond zou brengen.

  Na een terugblik op de initiatieven die waren ondernomen werd de organisatie toegelicht. Vervolgens werden ter inspiratie de multifunctionele accommodaties van Bentelo en Nieuw Heeten gepresenteerd. Esther Bleumink (werkgroep Vastgoed) vertelde meer over de huidige accommodaties in Saasveld en de functies hiervan. Het onderdeel verduurzaming van de gebouwen werd voornamelijk uitgelicht. Hierdoor werd een goed beeld geschetst van de huidige situatie in Saasveld en konden we met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van Saasveld.

  Het blijft van belang om te benadrukken, dat wij kijken naar de toekomst van Saasveld. Voor velen zijn de zaken nu goed voor elkaar en is er geen urgentie om actie te ondernemen. Echter willen wij met elkaar vooruit blijven kijken. Wat zouden we over 10 jaar nodig hebben om nog steeds een leefbaar dorp te behouden?


  Met elkaar in gesprek

  Vooraf is er een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep. Hierin is op basis van de volgende 4 onderwerpen het gesprek gevoerd:

  1. Sport
  2. Onderwijs
  3. Cultuur en Religie
  4. Zorg en Welzijn

  De volgende vragen zijn gesteld;

  • Wat mag behouden blijven?
  • Welke wensen zijn er?
  • Wat is er niet meer nodig?

  Deze input is gebruikt om met elkaar in gesprek te gaan en de ideeën aan te vullen.

  Belangrijk om te vermelden: we hebben niet gemeten hoe vaak dingen gezegd of genoemd werden. Het ging ons erom zoveel mogelijk invalshoeken te inventariseren om vooral niks over het hoofd te zien. Er staan dus ook meningen en ideeën van individuen vermeld, die niet perse gedragen worden door een meerderheid. Wat de meerderheid van Saasveld belangrijk vindt, komt aan de orde bij de volgende bijeenkomst waarbij we verschillende scenario's presenteren.

  De volledige lijst met resultaten per onderwerp: Resultaten inspraakavond

  Sport

  • De voorbeelden van Bentelo en Tilligte worden aangehaald om duidelijk te maken waarom een combinatie van verschillende functies zo goed kunnen werken. (financieel, vrijwilligers etc.)
  • Je kunt verenigingen niet verplichten mee te gaan doen. Voetbal heeft het prima voor elkaar, Jong Nederland ook.
  • Volleybal, voetbal en tennis combineren is 1 van de ideeën, een gezamenlijke kantine komt hierin meermaals naar voren.
  • Proberen wat er is in stand te houden.
  • De sporthal blijft tijdens het hele gesprek terugkomen als iets waar wel wat mee moet gebeuren.
  • Men denkt juist dat verenigingen nu niet kunnen groeien doordat de faciliteiten niet goed zijn. Er zijn dames die nu in Weerselo moeten volleyballen.
  • Slechts 5 dingen van de lijst van wensen vallen buiten wat kan in een multifunctionele accommodatie dus (vanuit de jongeren): bouw die multifunctionele accommodatie.

  Cultuur en Religie

  • De Cultuurhistorische optocht zet Saasveld op de kaart en is ook goed voor de saamhorigheid in de buurt.
  • Het centrum van Saasveld zich al om de kerk bevindt.
  • Grote wens van de kerk is om functioneel centrum te creëren tussen parochiecentrum en kerk. (hier is men al mee bezig).
  • De kerk behouden; eredienst is voor de meesten niet noodzakelijk. Ook culturele functies erin.
  • Vanuit de jeugd: "kerkbijdrage" geven we minder snel, want we gaan niet naar de kerk. Als je weet dat dat het gebouw is waar ook toneel, muziek haar voorstellingen geeft, of misschien oefent, dan geef je eerder.
  • Een ander (na discussieronde ingebracht, met vraag het wel te noemen): Als ik moet kiezen tussen multifunctionele accommodatie en kerk, dan kies ik voor een multifunctionele accommodatie. Hoe duur wordt het om zo’n gebouw in stand te houden, waar niks in mag omdat het een monument is en ook nog eens van het bisdom. Dat wordt op den duur hoe dan ook onbetaalbaar. Dan liever geld naar multifunctionele accommodatie. Daar heeft iedereen in Saasveld wat aan en kosten van onderhoud zijn aanzienlijk lager.
  • Kerk kunnen behouden voor begrafenissen.
  • Een mogelijkheid om de kerk beter te benutten is om het ook als museum te gaan gebruiken, waarin het haar eigen kunst tentoonstelt, eventueel in combinatie met wandel en/of fiets routes, zou ook voor de horeca een aantrekkelijk alternatief zijn.

  Onderwijs

  • Onderwijs is aan het veranderen op het gebied van klassensamenstelling en leermethodes (digitaal etc.) De school zal in de toekomst qua ruimtes ook anders ingericht moeten worden.
  • Dribbel en BSO naast school is perfect, als kinderen ook aansluitend zouden kunnen sporten of muziek maken dan zou dat ideaal zijn.
  • De school staat nu op een hele mooie plek.
  • BSO, Muziek en sport samen heeft veel voordelen.
  • Schoolgebouw als gebouw te mooi om te laten verdwijnen. Iemand waarschuwt voor het herbestemmen van het huidige schoolgebouw, anderen zien er prima mogelijkheden voor appartementen in.

  Zorg en Welzijn

  • Wonen in Saasveld voor Jongeren aantrekkelijk houden. De werkgroep wonen geeft aan dat er 40 woningen gebouwd kunnen worden de komende 10 jaar.
  • Inschrijvingen bij de gemeente voor bouwgrond is erg laag, er wordt geopperd dat de gemeente dan het jaarlijkse bedrag voor inschrijving moet verlagen.
  • Op de plek waar de basisschool zit appartementen maken voor jeugd tussen 18 en 30 zodat ze kunnen sparen voor een eigen woning, zo blijft de jeugd ook in Saasveld. De school zou dan bij in het sportcomplex moeten komen. De toneelgroep en de muziek naar de kerk.
  • Wat we voor ouderen hebben, lijkt zo versnipperd. Kan dat niet allemaal samengevoegd worden onder 1 paraplu?
  • Over de lijst: er worden wel heel veel dingen genoemd. Niet alles is nodig, daar kritisch naar kijken. De apotheek bezorgd bijvoorbeeld nu al gewoon bij mensen thuis. Heb je geen aparte apotheek nodig.
  • Over de jeugd: er is nu heel weinig voor jeugd tussen 12 en 16. Ze gaan naar keten. Zonder toezicht, alcoholgebruik.
  • Algemeen belangrijk voor de jongeren: huisvesting. De appartementen van de Snieder aan de Koninksweg is een goed initiatief.

  Afsluiting

  Het was een positieve avond met veel energie. Er is veel input geleverd en de werkgroepen zullen hier verder mee aan de slag gaan. Mocht je nog willen aansluiten in een van de groepen, dan kan dat zeker!

  In oktober zal de volgende bijeenkomst plaatsvinden. Dan zullen de mogelijke scenario’s met alle inwoners gedeeld worden en kunnen we wederom in gesprek gaan.

  Ons gezamenlijk doel is om eind december samen een scenario bepaald te hebben, zodat deze verder uitgewerkt kan worden. Dit doen we met zijn allen!

  Alleen ben je sneller, samen komen je verder!

  Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

  Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief. Dan krijg je alle informatie automatisch in je mailbox. Uitschrijven is op ieder moment mogelijk. Uiteraard gaan we zorgvuldig met je gegevens om.

  Ik meld me aan
  Wist u dat uw browser verouderd is?

  Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

  Upgrade hier uw browser
  Ga verder op eigen risico