Wil je met ons in contact komen?
  Terug naar overzicht

  Ruimte op het kerkeiland

  17-12-2020

  Een verslag van de locatiebeheerders
  Op 15 januari van dit jaar heeft Saasveld zich tijdens de informatieavond uitgesproken over mogelijke scenario’s voor het onderbrengen van functies binnen sport, onderwijs/kinderopvang, cultuur, gezondheid, religie, zorg en welzijn.

  Het eerste scenario gaat uit van een clustering van alle functies met uitzondering van onderwijs/ kinderopvang. Het tweede scenario brengt alle functies samen (dus ook onderwijs en kinderopvang).

  Voor beide scenario's geldt de nadrukkelijke kanttekening dat activiteiten m.b.t. cultuur, religie, zorg en welzijn ook in het parochiecentrum kunnen plaatsvinden.

  Scroll verder

  De werkgroep Vastgoed heeft o.a. een opzet gemaakt van het ruimtegebruik in het parochiecentrum en het kerkgebouw. De uitkomst geeft een goed beeld van de nodige ruimten en benodigde vierkante meters. De Stuurgroep SOVK heeft deze opzet voorgelegd en besproken met het bestuur van de Stichting Kerkeiland en met de locatiebeheerders van de Plechelmuskerk. Deze laatste 2 partijen zijn op dit moment in gesprek met het parochiebestuur van de H. Plechelmus te Oldenzaal over de eigendomssituatie van het kerkeiland. Deze situatie is van belang vanwege toekomstige subsidie- en fondswervingen, waarvan kerkelijke instellingen vaak uitgesloten zijn.

  Inzet is om op korte termijn de eigendom van het parochiecentrum met omliggende terreinen bij de stichting onder te brengen. Bij het kerkgebouw is volgens het parochiebestuur en locatiebeheerders onttrekking aan de eredienst (en daarmee ook de eigendomsoverdracht) voorlopig nog niet aan de orde. Dit heeft mede te maken met de inzichten ten aanzien van de vitaliteit van de geloofsgemeenschap Saasveld. De gesprekken met het bestuur verlopen constructief, ook al omdat zij weten dat de dorps- en geloofsgemeenschap Saasveld sterk met elkaar verbonden zijn.

  Op dit moment zijn de locatiebeheerders en Stichting Kerkeiland bezig met de verdere planontwikkeling rond het kerkeiland, waarin diverse functies uit cultuur, religie, zorg en welzijn hun plaats kunnen krijgen. Daarvoor is opdracht gegeven aan een extern adviesbureau voor enerzijds het maken van een scan van de bestaande gebouwen en anderzijds het ontwikkelen van een ruimtelijke visie rond het kerkeiland, kerkgebouw en parochiecentrum. De opdracht is mede mogelijk gemaakt dankzij de provinciale subsidie vanuit de regeling Vitale en gezonde samenleving 2020.

  Aan de hand van schetsontwerpen zullen er verdere uitwerkingen plaatsvinden, inclusief investerings- en exploitatieoverzichten. Vervolgens zullen er samen met SOVK keuzes gemaakt moeten worden, die leiden tot acceptabele exploitaties.

  Wist u dat uw browser verouderd is?

  Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

  Upgrade hier uw browser
  Ga verder op eigen risico