Wil je met ons in contact komen?
  Terug naar overzicht

  Tussentijdse peiling 15 januari: duidelijke uitkomst

  22-01-2020

  Over de precieze invulling zijn er verschillende inzichten. Maar één ding was duidelijk: de aanwezige Soaselers vinden dat er wat mag veranderen.

  Scroll verder

  Een bijzonder hoge opkomst, vorige week woensdagavond bij Bruins. We presenteerden er onze ideeën met betrekking tot een leefbaar Saasveld in 2030 en daarna. Hoe ervoor te zorgen dat er voor Saasveld zoveel mogelijk functies op gebied van sport, zorg, cultuur, welzijn, gezondheid en onderwijs behouden blijven? We wilden bij de inwoners van Saasveld peilen of we op de goede weg zitten.


  Basisuitgangspunten

  Soasel op volle kracht (waarbij inmiddels zo’n 70 vrijwilligers betrokken zijn) ontwikkelde een drietal scenario’s vanuit 3 uitgangspunten. Als werkgroep zijn wij neutraal, we volgen de wens van de inwoners van Saasveld. Daarnaast willen we niemand in het vaarwater zitten, maar zoeken we juist de samenwerking tussen alle partijen. En als het gaat om de financiën, dan is de exploitatie van het geheel één van de belangrijkste thema’s. Verder stellen we dat kerk en kerkeiland behouden moeten blijven voor Saasveld, ongeacht welk scenario er uiteindelijk gekozen wordt.

  Organisatievorm

  De werkgroep Organisatie heeft samen met Tom Jannink, die met zijn bedrijf Eeckhof BV het project SOVK professioneel ondersteunt, een mogelijk organisatiemodel uitgewerkt. Dit model is zeker geen vaststaand feit, het is eerder een discussievoorstel, van waaruit wensen en eisen verder scherpgesteld kunnen worden. Het is mede vanuit de ervaringen vanuit Luttenberg en Nieuw Heeten opgesteld. Centraal staat een beheersstichting, die het maatschappelijk vastgoed in beheer en onderhoud heeft om het vervolgens in gebruik te geven (verhuur) aan verenigingen, instellingen en particulieren. De Dorpsraad heeft toezicht op de beheersstichting. Daarbij de opmerking dat op dit moment gesprekken plaatsvinden over de toekomstige structuur en bezetting van de Dorpsraad.

  Tom Jannink geeft de aanwezigen mee alert te zijn op het voortbestaan van losstaande gymlokalen en Kulturhusen. Volgens een recent artikel in de Volkskrant zal namelijk de financiering van dit soort accommodaties in de toekomst aanzienlijk minder worden. Die beweging is al gaande in delen van Nederland.

  3 verschillende scenario's

  Voorafgaand aan de uitleg van de scenario's vroeg Resie Hofhuis namens Ouderencontact het woord. Ouderencontact Saasveld vindt het onder meer belangrijk dat de kern zoals die nu is behouden blijft en dat functies op gebied van zorg en welzijn in het parochiecentrum komen. Ouderencontact stelt voor een vierde scenario in te lassen dat daarin voorziet.

  Voorzitter Eeke Olijve en extern adviseur Tom Jannink geven aan dat scenario 2 en 3 daarin eigenlijk al voorzien. Uitgangspunt bij alle scenario's is immers dat we graag willen dat kerk en kerkeiland voor Saasveld behouden blijven. Ouderencontact kan zich na aanpassing - kerk en parochiecentrum worden binnen alle scenario's nu duidelijk genoemd als mogelijke locaties voor cultuur, welzijn en gezondheid - in de scenario's vinden.

  Schooldirecteur Jasper Diele vertelt over zijn visie op de school van de toekomst. Hij geeft aan dat het gaat om goed onderwijs. Dat is tegenwoordig meer dan taal- en rekenvaardigheden alleen. Het gaat ook over sociale vaardigheden en op een goede manier meedoen in de maatschappij. Een school in een gebouw waarin meerdere groepen samenkomen, past bij die kijk op goed onderwijs. Hierdoor krijg je een rijkere leefomgeving en komen mensen dichter bij elkaar.

  Gaandeweg de avond zijn er mensen die pleiten voor het behoud van school op de huidige plek, maar klinkt ook de oproep: "Denk nou niet in onmogelijkheden, maar focus vooral op kansen en wensen."

  In de pdf van de presentatie staan de verschillende scenario's uitgebreid uitgelegd, samen met eventuele voor- en nadelen. Hieronder een korte samenvatting.

  Scenario 1: alles laten zoals het is
  Deze optie is het meest eenvoudig. Alles blijft zoals het is en eventueel kan er gekeken worden naar een gezamenlijke organisatiestructuur voor verschillende verenigingen en organisaties.

  Scenario 2: clustering onderwijs/kinderopvang - MFA voor overige functies
  In scenario 2 blijven het huidige schoolgebouw en kulturhus met hun huidige functies - onderwijs en kinderopvang - behouden. Daarnaast worden de functies sport, cultuur, zorg, welzijn, gezondheid en eventuele andere functies geclusterd en ondergebracht op het kerkeiland en in een nieuwe multifunctionele accommodatie. De MFA is het best op zijn plek bij het huidige voetbalgebouw.

  Scenario 3: clustering alle functies
  In scenario 3 worden ook onderwijs en kinderopvang toegevoegd aan die multifunctionele accommodatie en krijgen het schoolgebouw en het kulturhus een nieuwe, passende bestemming.

  Wat heeft de voorkeur
  Alle aanwezigen werden uitgenodigd hun mening te geven. Na de digitale en schriftelijke peiling werd één ding al snel duidelijk: Saasveld kiest voor verandering. Het tweede scenario bleek het meest populair, maar het derde scenario kwam daar niet ver achteraan. Aanleiding om beide verder te onderzoeken. Voor de zomer komen we terug met een investerings- en exploitatieoverzicht dat de haalbaarheid van de plannen duidelijk moet maken.

  >> Bekijk de presentatie

  Wist u dat uw browser verouderd is?

  Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

  Upgrade hier uw browser
  Ga verder op eigen risico